Micgrup Audiovisual ofereix serveis de formació en matèria audiovisual a centres de formació privada i espais de formació juvenil. Tanmateix, podem desenvolupar formacions a mida per empreses o entitats públiques o privades que vulguin formar al seu personal en matèria audiovisual, i poder desenvolupar els continguts audiovisuals necessaris per al seu negoci in company.

Actualment impartim formació audiovisual a través del nostre partner formatiu Centro Informática Profesional CIPSA, amb instal·lacions al centre de la ciutat de Barcelona. La formació té caràcter transversal i inclou totes les fases del procés de creació audiovisual, amb un projecte final que permet als alumnes oferir una bona carta de presentació per a propers projectes laborals. Per a informació sobre horaris i continguts formatius, podeu contactar amb el centre formatiu o amb Micgrup Audiovisual.